Text

Informasjon om advokatsalæret og oppdraget


Advokater er pålagt å gi klienter en skriftlig oppdragsbekreftelse som gir opplysninger om pris og øvrige opplysninger/forutsetninger om advokatoppdraget. Følgende generelle opplysninger kan gis:


Vår beregning av godtgjørelse/salær for advokatbistand fastsettes etter en vurdering hvor flere forhold tas i betraktning. Anvendt tid på oppdraget er den viktigste faktor, men for øvrig tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden. Det vil på forhånd være vanskelig å si noe eksakt om hvor mye de totale sakskostnadene vil beløpe seg til da de vil være avhengig av sakens omfang og kompleksitet.


Ved beregningen av salæret benytter vårt firma for tiden en timesats som varierer fra kr. 1.100 - 2.000, som tillegges 25 % mva, hvilket gir kr. 1.375 - 2.500 pr. time. Ved fri rettshjelp gjelder andre satser, se nedenfor.
 

Fri rettshjelp

Dersom inntekts-/formuesforholdene samt sakens karakter tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Personer som mottar fritt rettsråd (sak behandles utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats (kr. 1.020 per 1.1.2018). Personer som mottar fri sakførsel (saker behandles for domstolene) skal betale en egenandel på 25 % av totalt salær, begrenset til maksimalt 5 ganger offentlig salærsats på kr. 1.020 (dvs. kr. 5.100 per 1.1.2018).


Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) eller formue over kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Særlig dersom din eiendom gjør at du er registrert med formue, vil det være grunnlag for unntak. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmål om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.


Rettshjelpsforsikring

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring - typisk innboforsikring. Forsikringen dekker vanligvis utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100.000. Forsikringstaker må som regel betale en egenandel bestående av et grunnbeløp samt 20 % av det overskytende. Ta gjerne med forsikringspolisen til første konsultasjon slik at det raskt kan avklares om saken omfattes av forsikringen.


Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

Text

Send oss en henvendelse 


Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Obligatoriske felt er merket med * 

Form2
Navn
Feltet er påkrevd
Telefon
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Henvendelse
Feltet er påkrevd
Send
Text

Kontakt oss


Våre lokaler har en sentral beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.


Advokatene Storgata 2 ANS

Storgata 2, 2815 Gjøvik

Tlf: 61 18 18 60

Faks: 61 18 18 65

Image
Medlem i Advokatforeningen
Googlemap
Text

Jeg ønsker å bli oppringt 


Vi ringer deg gjerne for en uforpliktende samtale. Obligatoriske felt er merket med * 

Form2
Navn
Feltet er påkrevd
Telefon
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon