Text

Samboeravtaler


Når bør man skrive samboeravtale?

Lovverket er ikke likestilt for samboere og ektefeller. Mange forhold som lovreguleres for ektefeller gjelder ikke for samboere, og det er derfor viktig å skrive en samboeravtale.


Som oftest er det enklest å bli enige når man er venner og vel forlikte. Er det først kommet til et brudd eller uenighet, kan det være vanskelig å enes om hvordan man skal forholde seg.


Man bør fortrinnsvis inngå samboeravtaler før man inngår samboerskap, men det viktigste er å få på plass en avtale når man kjøper ting sammen av større verdi, den ene kjøper seg inn i den andres bolig, man får felles barn eller partene tar opp felles lån. Samboeravtale bør også settes opp dersom samboerne skal dele på felles utgifter underveis i samboerskapet.


Samboeravtale er ikke et gjensidig testament

En samboeravtale er en avtale som gjelder det økonomiske forholdet mellom partene underveis i samboerskapet og ved et eventuelt brudd. Avtalen regulerer ikke hva som skal skje når en av partene dør, og arveloven har også store begrensninger for hva samboere kan arve. Slike forhold må settes opp i et testament, som har helt andre formkrav enn en samboeravtale. Hvis samboere ønsker å tilgodese hverandre dersom den ene faller fra, må det reguleres i et gjensidig testament. Vi kan også være behjelpelige med å sette opp dette for dere.


Formkrav og hva avtalen skal regulere

Samboeravtalen har kun gyldighet mellom de to partene, og det er ikke formkrav eller krav om vitner. Avtalen skal heller ikke tinglyses eller gjøres offentlig tilgjengelig for andre. Avtalen bør signeres i to eksemplarer, ett til hver av partene, og oppbevares på et trygt sted. Ofte kan det også vært lurt å oppbevare et eksemplar et annet sted, for eksempel hos en advokat.


Man kan avtale det man ønsker i en samboeravtale, og alle avtaler må tilpasses hvert enkelt samboerpar særskilt. Formålet med avtalen er å skape ryddige økonomiske forhold mellom partene, både underveis i samboerskapet og ved et eventuelt brudd. Eiendeler og verdier som den enkelte hadde med seg inn i samboerskapet eies av den enkelte og kan som hovedregel beholdes av eieren ved et brudd. Eiendeler samboerne erverver sammen eies i sameie, med en avtalt eierbrøk. Ting som eies i sameie bør derfor angis i avtalen med den avtalte sameiebrøken.


For å være sikre på at man er enige om hvem som eier hva, og med hvilken brøk, bør avtalen alltid inneholde en oversikt over dette, enten fordi tingene har stor verdi rent økonomisk, eller fordi de har stor affeksjonsverdi. Vi anbefaler at partene setter opp en liste, som et vedlegg til avtalen. Vedlegget må oppdateres ved vesentlige endringer, slik at den alltid gir uttrykk for de korrekte forhold. Selve avtalen bør også vurderes jevnlig, slik at den ikke får en utilsiktet negativ virkning for en av partene ved et eventuelt brudd.


Særlig vil eierforholdet til felles bolig kunne være utfordrende å regulere. Den ene har kanskje gått inn med større egenkapital enn den andre, og man er usikre på hvilke eierandel man egentlig har krav på, og hvordan dette bør reguleres. Vi har lang erfaring i å sette opp samboeravtaler, og kan være behjelpelig med disse spørsmålene.


Ansvarsfordeling for felles utgifter og gjeld bør også omtales, slik at det er klarhet i hvem som er ansvarlig for hva. Hovedregelen er at man ikke kan stifte gjeld på den andres vegne i et samboerforhold. Dersom begge skal være ansvarlige for gjeld må dette altså avtales, og med hvilken brøk.

Når det gjelder delingen ved et eventuelt brudd er det viktig at det er tilstrekkelig regulert hvordan eiendeler og verdier i sameie skal deles.

Har man felles barn bør foreldreansvar og andre forhold rundt disse etter et brudd også avtales, så langt det lar seg gjøre.


Kontakt oss

Våre advokater har lang erfaring med å skrive gode samboeravtaler, som hensyntar det enkelte samboerpar. I anledning vår lansering av nye nettsider har vi et supertilbud med fastpris på opprettelsen av samboeravtale hos oss. Dersom dere tar kontakt med oss innen 1. mars 2018 tilbyr vi opprettelse av samboerkontrakt for en fastpris til kr 2 990,-. Prisen inkluderer ett møte hos oss, samt ett utkast til avtale.


Ta kontakt med oss i dag på telefon 61 18 18 60 eller post@advs2.no, så hjelper vi dere!

Image
Text

Send oss en henvendelse 


Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Obligatoriske felt er merket med * 

Form2
Navn
Feltet er påkrevd
Telefon
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Henvendelse
Feltet er påkrevd
Send
Text

Kontakt oss


Våre lokaler har en sentral beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.


Advokatene Storgata 2 ANS

Storgata 2, 2815 Gjøvik

Tlf: 61 18 18 60

Faks: 61 18 18 65

Image
Medlem i Advokatforeningen
Googlemap
Text

Jeg ønsker å bli oppringt 


Vi ringer deg gjerne for en uforpliktende samtale. Obligatoriske felt er merket med * 

Form2
Navn
Feltet er påkrevd
Telefon
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon