Advokater med bred kompetanse
Advokatkontoret dekker de aller fleste juridiske fagområder. Vi er seks advokater med ulik bakgrunn, og derfor kan vi tilby våre klienter en advokat med høy kunnskap om sitt aktuelle spesialområde. Hver enkelt advokat har også lang erfaring med grunnleggende og sentrale områder innenfor privatretten, herunder blant annet arverett, ektefelleskifte og kjøpstvister vedrørende fast eiendom og løsøre.
Vårt nye selskapsnavn
Advokatfellesskapet har endret navn til "Advokatene Storgata 2". Selskapsnavnet reflekterer vår sentrale beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.
Nylig tiltrådte partnere
Advokatfellesskapet har i 2017 tatt inn to nye partnere, advokat Camilla Pernille Kvaksrud og advokat Henrik K. Thorrud.
Samboeravtaler
Når bør man skrive samboeravtale?
Lovverket er ikke likestilt for samboere og ektefeller. Mange forhold som lovreguleres for ektefeller gjelder ikke for samboere, og det er derfor viktig å skrive en samboeravtale.

Våre advokater

Kontorets seks advokater har ulik faglig og yrkesmessig bakgrunn, og kontoret tilstreber en ikke ubetydelig grad av spesialisering hos den enkelte advokat for å kunne tilby den enkelte klient best mulig rådgivning og faglig kompetanse innenfor advokatvirksomhetens ulike arbeidsfelt. Samtidig dekker alle advokater grunnleggende og sentrale områder innenfor privatretten, derunder eksempelvis arverett, ektefelleskifte og kjøpstvister vedrørende fast eiendom og løsøre.
Aktuelt

Samboeravtaler

29.01.2018 09:18
Når bør man skrive samboeravtale? Lovverket er ikke likestilt for samboere og ektefeller. Mange forhold som lovregule...
Les mer >

To nye partnere

30.11.2017 08:57
Begge har erfaring fra advokatvirksomhet i Oslo, hvor Camilla har erfaring fra Ernst & Young og Lund & Co, me...
Les mer >